Bio

EDUKACJA

od 2006-2014 r., Studia na wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, ze specjalnością konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej.

W ramach zajęć z malarstwa kształciłam się pod kierunkiem Profesora Piotra Bogusławskiego oraz Mariana Czapli, rysunku natomiast uczyłam się u Profesora Grzegorza Stachańczyka oraz Profesor Zofii Glazer.

Dyplom pod kierunkiem Prof. Danuty Stępień o tytule „Rodzaje punc w ikonach ze Zbiorów Sztuki Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie” obroniłam z wynikiem celującym. W ramach pracy dyplomowej wykonałam dwie kopie XIX w. ikony Matki Bożej Kazańskiej ze Zbiorów Sztuki Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie, sześć wzorników będących kopiami złoconych fragmentów ikon z bogatymi zdobieniami puncowanymi i rytowanymi wraz z zestawem narzędzi (punc) potrzebnych do wykonania tych kopii.

Aneks do dyplomu z rysunku prowadzony był przez Prof. Grzegorza Stachańczyka.


Od 2012 do 2015 r., Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie

Studia rozpoczęłam równolegle studiując konserwację, rozpoczynając od trzeciego roku. Kształciłam się u Profesora Mariana Czapli, a następnie dwa lata w pracowni Profesora Stanisława Baja pod którego kierunkiem przygotowałam pracę dyplomową pt.: „Portrety”. Naukę rysunku kontynuowałam u profesorów Marka Wyrzykowskiego i Czesława Radzkiego. Jako specjalizację wybrałam Technologię i Technikę Malarstwa Ściennego, pod kierunkiem Profesora Edwarda Tarkowskiego wykonałam aneks pt.: „Macierzyństwo”. Pracę pisemną pod tytułem „Jak fotografia stała się sztuką, czyli początki fotografii i jej związki z malarstwem” prowadziła dr Anna Oleńska.

 

WYSTAWY

 • Wystawy plenerowe w Karwieńskich Błotach w latach 2009 i 2010
 • Wystawa prac grupy studentek konserwacji w galerii Port Sztuki w Gdańsku w 2010 r.
 • Udział w wystawie „Bright spring” w WTT w Warszawie
 • W 2014 r. moje prace wystawiane były w klubo-galerii Manja w Warszawie
 • Udział w wystawie „Dynamizm, równowaga, różnorodność” w Luteraneum w Warszawie w maju 2014 r.
 • Udział w VI Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego „RYSOWAĆ 2014 I tak, i tak, i tak…” Toruń 2014 r.
 • Wystawa dyplomowa „Portrety” zrealizowana na Wydziale Malarstwa we wrześniu 2015 r.
 • Wystawa Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych, prowadzonej przez Prof. Grzegorza Stachańczyka w Domu Artysty Plastyka styczeń 2016 r.
 • Dwie zbiorowe wystawy w Atelier Villa Miła w Konstancinie, „Nic tylko piękno” grudzień 2015 r., kwiecień 2016 r.

 

NAGRODY

 • Praca dyplomowa z Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki została wyróżniona w konkursie SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.
 • II nagroda w konkursie organizowanym przez firmę Heitman po wystawie „Bright spring” w WTT w Warszawie.

 

DOŚWIADCZENIE

Od 2013 do 2014 r., Asystentka w Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Byłam asystentką Prof. Grzegorza Stachańczyka na zajęciach dla I roku Wydziału Konserwacji. Do moich zadań – oprócz prostych obowiązków organizacyjnych – należało ustawianie modela i korekta prac studentów oraz konsultacje dla kandydatów na studia. Uczestniczyłam także w organizowaniu pleneru rysunkowego w Bad Muskau, wystawy poplenerowej w Galerii Bardzo Białej oraz wystawy końcoworocznej.


Od października 2014 do stycznia 2015 r., praca kopisty

Rekonstrukcja czterech portretów rodziny Chopinów autorstwa Ambrożego Mieroszewskiego na zlecenie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Obrazy są w stałej ekspozycji oddziału muzeum w Żelazowej Woli.


Od czerwca do listopada 2015 r., Pracownik Biura Wystaw w Domu Artysty Plastyka

W ramach pracy samodzielnie wykonałam inwentaryzację dzieł sztuki znajdujących się w magazynie galerii, pomagałam przy organizacji wystaw oraz wykonywałam prace biurowe.


Od 2010 r. do teraz, liczne prace konserwatorskie m.in.:

 • Konserwacja malarstwa ściennego w krużgankach Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim
 • Konserwacja polichromowanych drewnianych paneli i elementów rzeźbiarskich z gabinetu chińskiego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Konserwacja malarstwa ściennego w Muzeum Warszawskiej Pragi
 • Konserwacja pięciu obrazów sztalugowych ze zbiorów Muzeum Miasta Warszawa
 • Konserwacja malarstwa ściennego w drewnianym kościele barokowym w Skomlinie (woj. Łódzkie)