kopia fragmentu Świętej Rodziny ze świętym Janem Jacoba Jordaensa XVIIw.