węgiel, biały pastel na tekturze 140 x 200 cm

 


 

Aneks wykonany w Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych pod kierunkiem Prof. Grzegorza Stachańczyka
na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.